Projekt pt.:


Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania preparatów zeolitowych do dezodoracji wielofazowej.

 

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie nowatorskiej technologii dezodoracji wielofazowej komponentów pochodzenia rolniczego przy użyciu preparatów na bazie zeolitów naturalnych i syntetycznych. Efektem zrealizowanych prac B+R będzie nowy, innowacyjny produkt – filtr antyodorowy na bazie zeolitów naturalnych i syntetycznych, gwarantujący efektywne zastosowanie w szerokiej gamie przemysłu – od dużych zakładów i jednostek rolniczych (fermy drobiu i trzody chlewnej, duże zakłady gastronomiczne) po małe przedsiębiorstwa i indywidualnych przedsiębiorców (np. punkty gastronomiczne). Cele projektu zostaną osiągnięte w wyniku zaproponowania na rynku nowego produktu i zaoferowaniu przez spółkę Zeocomplex innowacyjnych usług świadczonych na rzecz dezodoracji w zakresie rozwiązywania problemów usuwania substancji odorowych
i wykorzystania zużytych preparatów ze spułapkowanymi substancjami odorowymi. Rozwiązanie planowane do opracowania pozwoli nie tylko na usunięcie substancji odorowych, ale i ich praktyczne wykorzystanie
np. w rolnictwie do nawożenia gleby.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.


Całkowita wartość projektu: 1 775 385,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 1 623 125,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 143 125,00 PLN

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 17.00

Adres

B Limanowskiego 1A - 22
32-020 Wieliczka,
Polska